Bermodal Nekat Demi Ilmu

  Nekad? itu adalah hal biasa. yah, ini dia sosok yang mengejutkan ketika saya mendengar cerita kehidupannya.  Ia memang terlahir dari keluarga yang kurang mampu, namun ketidak mampuannya tidak menghalangi Ia untuk mencari ilmu bekal yang ingin ia dapatkan untuk meraih  kesuksesan. Bermodalkan 20  ribu rupiah Muhammad Sukri melangkahkan kakinya dari perkampungan di Desa Nipa…